Organisatie

Wat Doet Benja

De start van Benja

Martijn en Linda vertrokken in 2013 vol goede moed voor 6 maanden naar Oeganda. Samen met , een organisatie aldaar, hebben zij als vrijwilligers het project KCCP in Kampala opgezet. KCCP is een project gericht op het welzijn van straatkinderen. Genieten, verwonderen, afzien, grote dromen en kleine stapjes vooruit. Met een backpack vol ervaring besloten zij het werk vanuit Nederland voort te zetten. Want er is nog meer dan genoeg werk te doen. Om hier handen en voeten aan te geven hebben zij samen met Alwin Stichting Benja in het leven geroepen. Alwin werd geraakt door het enthousiasme van Martijn en Linda en wilde hier ook graag zijn steentje aan bijdragen. Benja groeit snel en niet veel later sluit ook Martine zich aan. Meer over Martijn, Linda, Alwin en Martine lees je op de pagina ‘Wie zijn we?

Missie

Benja helpt kansarme kinderen in Oeganda aan een eerlijke toekomst.

Die kansarme kinderen zijn vaak geen schattige kleuters meer, maar jongeren die door gebrek aan schattigheid niet meer interessant zijn voor ‘het rijke westen’. Ze worden overgeslagen. Als er niemand meer is die naar deze jongeren omkijkt, dan zijn wij er om ze wél die eerlijke toekomst te bieden. Wij helpen ze van basisschool tot baan.

Armoede doorbreek je door scholing. Maar de randvoorwaarden moeten ook kloppen. Leren gaat beter met een volle maag en een veilig thuis. En door locals bij ons project te betrekken, creëer je een win-winsituatie. Zij kennen het land en de cultuur en wij bieden ook hen een kans.

Visie

Alle kinderen die in Kampala in de wijk Kiganda wonen, hebben zicht op een eerlijke toekomst.

Doelstelling

In 2020 wil Benja meer zekerheid. We willen de 40 betrokken kinderen blijven ondersteunen totdat ze op eigen benen kunnen staan. Dat wil zeggen dat we na de basisschool, ook de middelbare school, beroepsopleiding en zelfs een universitaire opleiding willen aanbieden. De aankomende twee jaar zal een tiental kinderen doorstromen naar de middelbare school. We realiseren ons dat we nog flink moeten groeien om dit te bewerkstelligen. Daarom willen we in 2020 een gemiddeld inkomen hebben van €1750 per maand. Dit is een stijging van 52%. Ook willen we samenwerkingen opstarten met organisaties die middelbaar-, beroeps- en hoger onderwijs voor kansarme kinderen als doelstelling hebben, zodat zij een deel van de kosten op hun rekening kunnen nemen.
We willen graag het dagprogramma van de kinderen uitbreiden, zodat ze niet alleen naar school gaan, maar ook zwemlessen krijgen en een keuze hebben om in de vrije tijd bijv. danslessen of voetbaltraining te kunnen volgen.
Benja heeft twee jaar geleden als lange termijn doel gesteld om de kinderen ook onderdak te bieden. Dit is mede door de samenwerking met TUgende al in 2017 gelukt. De aankomende twee jaar willen we deze huisvesting verbeteren. We willen investeren in een watertank, een duurzame keuken, de bestaande moestuin uitbreiden en voorzien van een beteren omheining tegen de loslopende geiten in de buurt.

Strategie

Strategie
De komende twee jaar willen we:

  • Het gelegde contact met Star University gaan uitbreiden. Deze stichting verstrekt online opleidingen wereldwijd aan kansarme kinderen. De aankomende jaren willen we concreet invulling geven door met de eerste trajecten te beginnen.
  • Investeren in een eigen watertank, zodat regenwater kan worden opgevangen en gefilterd voor dagelijks gebruik, dan hoeft er geen water meer ingekocht te worden.
  • Investeren in een duurzame keuken, zodat de kosten voor houtskool worden verminderd.
  • Contact leggen met organisaties/fondsen die ons kunnen helpen om deze eenmalige investeringen te doen.
  • Samen met Kyda en TUgende initiatieven opstarten die KCCP helpen meer zelfvoorzienend te zijn. Zoals het houden van vee en het uitbreiden van de groentetuin.
  • Ons netwerk met vaste donateurs uitbreiden, door het huidige netwerk in te schakelen om vrienden, familie en kennissen enthousiast te maken voor Benja
  • De komende twee jaar het nauwe contact tussen TUgende, Kyda en Benja goed blijven onderhouden, om de controle op uitgaven en goede coördinatie van activiteiten te behouden.

Beleidsplan

Download hier het volledige beleidsplan van Benja

Jaarverslag 2017

Download hier het jaarverslag van 2017

Jaarverslag 2018

Download hier het jaarverslag van 2018

Jaarverslag 2019

Download hier het jaarverslag van 2019

Jaarverslag 2020

Download hier het jaarverslag van 2020

Jaarverslag 2021

Download hier het jaarverslag van 2021

Jaarverslag 2022

Download hier het jaarverslag van 2022